FAQ - For leietakere

HVORDAN FUNGERER KEYHOLE?

Keyhole er et alternativ til det klassiske kontantdepositummet.

Med Keyhole kan du enkelt opprette en depositumgaranti. For en fast premie slipper du å betale et stort kontantbeløp. Vi utsteder garantien til utleieren på dine vegne.

Garantien sikrer utleieren hvis du ikke kan betale for deg når du flytter ut. Hvis utleieren får utbetaling fra garantien, betaler du tilbake beløpet til Keyhole etterpå.

Det fungerer som et tradisjonelt depositum, men med Keyhole trenger du ikke å betale et stort beløp på forhånd når du flytter inn.

HVEM KAN BRUKE KEYHOLE?

Vi har følgende krav for leietakere som ønsker å søke om Keyhole Deposit:

  • Du må være over 18 år.
  • Du må ikke ha betalingsanmerkninger.
  • Du må ha norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse.

Merk: Det kan være mulig å søke selv om du ikke er norsk statsborger, hvis du kan dokumentere inntekt og tilknytning til Norge. Dette avhenger av utleieren din, så vi anbefaler at du tar kontakt med utleieren.

HVA KOSTER DET Å BRUKE KEYHOLE?

Prisen på garantien din avhenger av størrelsen på depositumet ditt.

Standardløsningen er en 3-års garanti som dekker en 3-års leiekontrakt. Du betaler bare 14 % av depositumet som premie. Da sikrer vi utleieren din i 3 år. (Pris og varighet kan variere avhengig av utleier og leiekontrakt). 

Husk at du fortsatt er ansvarlig for å betale flytteoppgjøret til slutt.

Beregn prisen din her.

HVA OM VI BOR I ET KOLLEKTIV?

Det er fint å ha «roomies». Men husk å ha kontroll på de økonomiske forpliktelsene dere har sammen.

Garantien følger leieavtalen – så hvis alle er på leieavtalen, er alle også på garantien. Det betyr at dere alle må registrere dere på Keyhole og i Keyhole-appen.

Dere kan fordele betalingen som dere ønsker, men hovedleietaker er ansvarlig for å betale garantien til Keyhole.

MERK: Hovedleietaker kan bare fjernes fra garantien, hvis den nye hovedleietakeren består kredittsjekken.

HVILKE BETALINGSKORT KAN JEG BRUKE?

Vi dekker de vanligste typene betalingskort. 

VISA, VISA Debet, VISA Electron, Mastercard og Maestro.

KAN VI LEGGE TIL ELLER FJERNE PERSONER FRA GARANTIEN?

Ja, det er mulig å legge til eller fjerne en person fra garantien. Men siden vi må endre garantien, påløper det et gebyr.

MERK: Hovedleietaker kan bare fjernes fra garantien hvis den nye hovedleietakeren består kredittsjekken.

Kontakt utleieren din angående endringene i leiekontrakten. Deretter får du beskjed i appen når endringene i garantien er gjennomført, eller hvis du må gjøre noe i forbindelse med endringen.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED KEYHOLE DEPOSIT?

For å få Keyhole Deposit Garanti, må du bli invitert av en av våre samarbeidspartnere. Akkurat nå samarbeider vi med Heimstaden, Merkantilbygg, Lille Oslo Eiendom og Heka Eiendom i Norge.

Du får invitasjonen til Keyhole fra utleieren din. Deretter må du laste ned Keyhole-appen for å fullføre invitasjonen din.

HVORDAN AVSLUTTER JEG MIN KEYHOLE DEPOSIT?

Den tidsbegrensede garantien vil automatisk utløpe etter den angitte perioden, vanligvis 3 år i henhold til standard leieavtale. Hvis du flytter ut før garantien utløper, blir premien for gjenværende periode ikke bli refundert.

Keyhole-garantien med månedlig betalinger kan avsluttes på to måter:

  1. Ved utflytting. Når leieforholdet ditt er avsluttet, og du har betalt sluttoppgjøret, avsluttes din Keyhole-garanti og månedlige premiebetalinger.
  2. Du kan når som helst velge å betale inn depositumet ditt (og eventuell forhåndsbetalt leie) i henhold til leiekontrakten din til utleieren din, og dermed avslutte Keyhole Deposit-garantien og premiebetalingen din. Dette gjør du ved å ta kontakt med utleieren din.
HVA MÅ JEG BETALE VED UTFLYTT?

Når du flytter ut av leieboligen din, gjennomføres det en flyttekontroll sammen med utleier. Deretter mottar du sluttoppgjøret ditt, som er tilgjengelig i Keyhole-appen. Eventuell ubetalt husleie må betales, og dette vil fremgå av sluttoppgjøret. Vær oppmerksom på at Keyhole-premiebetalingene fortsetter til du har betalt eventuelle regninger fra utleier.

Hvis du er uenig i sluttoppgjøret, må dette løses direkte mellom deg og utleieren før eventuelle krav kan oppdateres hos Keyhole.

Hvis Keyhole Deposit-garantien din inkluderer forhåndsbetalt husleie, må du fortsette å betale husleien i oppsigelsestiden til du har forlatt leieboligen.

Vi henviser også til leiekontrakten din for detaljer om fraflytting.

 

MERK: Hvis du ikke kan betale ditt sluttoppgjør, vennligst kontakt Keyhole support på support@usekeyhole.com.

KAN GARANTIPERIODEN FORLENGES?

Standardperioden for garantien er 3 år. Hvis du ønsker å bo lenger, og utleieren tillater det, har du to alternativer:

1. Du kan forlenge garantiperioden med inntil 6 måneder.
2. Eller du kan når som helst opprette en ny garanti for ytterligere 3 år.

HVORDAN SLETTER JEG MIN KEYHOLE KONTO?

Du kan slette Keyhole-kontoen din når som helst hvis du ikke har brukt Keyholes depositumsgaranti.

Hvis du har hatt en depositumsgaranti gjennom Keyhole, kan du lukke kontoen din 18 måneder etter at du har betalt din siste aktive premiebetaling og eventuelt sluttoppgjør.

ER EN KEYHOLE GARANTI EN FORSIKRING?

Keyhole Deposit er ikke en forsikring, men en garanti som erstatter et kontant depositum.

I stedet for å binde det fulle kontante depositumet ved innflytting, trenger du bare å betale for fraflytningsoppgjøret og eventuelle andre ting mellom deg og utleier.

ER KEYHOLE ET FORSIKRINGSSELSKAP?

Nei, Keyhole er ikke et forsikringsselskap, men vi samarbeider med Nordic Guarantee, et solid og anerkjent forsikringsselskap.

Nordic Guarantee er ledende innen garantier i Norden, med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og spesielt i Norge.

Keyhole er registrert som en forsikringsagent under tilsyn av det danske finanstilsynet. Det betyr at vi kan utstede depositumsgarantier gjennom vår spesialtilpassede digitale plattform.

HVAD SKJER HVIS KEYHOLE SLUTTER Å EKSISTERE?

Hvis det utenkelige skulle skje, og Keyhole slutter å eksistere (selv om det selvfølgelig ikke vil skje), vil det ikke påvirke sikkerheten som er gitt til utleier eller leietaker.

Garantien er teknisk utstedt av vår finansielle partner, Nordic Guarantee. Derfor vil sikkerheten fortsatt gjelde for deg så lenge garantien varer.

ANDRE SPØRSMÅL OG HENVENDELSER

Du kan nå oss på telefon +45 71 74 71 24 i åpningstidene våre:

Mandag til fredag: 9:00-16:00

Vi er stengt på lørdag, søndag og helligdager. Du kan alltid kontakte oss på e-post support@usekeyhole.com