Personvern­policy

DATAPROTEKSPOLICY / PERSONVERNPOLICY
Sist oppdatert 26. august 2019

Keyhole er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Keyhole bestemmer formålet med og metodene for databehandlingen. Respekt for dine personopplysninger er svært viktig for Keyhole. Vi har derfor tatt tiltak for å sikre at dine personlige opplysninger blir behandlet på en ansvarlig og sikker måte. All databehandling i Keyhole skjer i samsvar med personvernforordningen.

DEFINISJONER

Personopplysninger er informasjon som direkte og/eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Registrert person betyr en identifiserbar fysisk person som kan identifiseres direkte og/eller indirekte ved hjelp av navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata osv.

Databehandling inkluderer alle aktiviteter som involverer behandling av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Dataansvarlig betyr selskapet som bestemmer formålet med og metodene for behandling av personopplysninger og som har det øverste ansvaret for overholdelse av personvernforordningen og personvernloven som omfatter behandling av personopplysninger.

Databehandler betyr den som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige.

 

PERSONOPPLYSNINGER OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM

Keyhole behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby deg våre produkter og tjenester. Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av din relasjon til Keyhole. Innhentingen kan inkludere navn, tittel, adresse, betalingsinformasjon, telefonnummer, e-postadresse og kredittvurdering. Vi samler derfor bare inn de personopplysningene som er nødvendige for å kunne levere en tjeneste til deg.

Hvis du er leietaker, samler Keyhole inn informasjon fra deg og ulike registre i forbindelse med kredittvurderingen. Du oppgir en rekke personopplysninger når du ber om en garanti. Deretter samler vi inn informasjon fra folkeregisteret og gjeldsregisteret. Disse opplysningene er nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kredittavtaleloven.

Hvis du er utleier, samler Keyhole inn informasjon fra deg. Informasjonen som samles inn fra deg som utleier, fremgår av kontrakten du utarbeider i samarbeid med oss. Dette inkluderer navn, adresse og kontoinformasjon. Vi samler også inn og bruker din IP-adresse for å analysere hvordan du bruker nettstedet vårt. Se avsnittet om informasjonskapsler for mer informasjon.

 

HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Keyhole behandler dine personopplysninger for (i) å kunne inngå en kontrakt der du er en part, (ii) for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser overfor deg som mottaker, og (iii) for å kunne sende informasjon og direkte markedsføring via e-post eller på annen måte (se også avsnittet om markedsføring). For å behandle personopplysninger for de ovennevnte formål, må vi ha juridisk grunnlag for hver databehandlingsaktivitet. Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende juridiske grunnlag: at databehandlingen er nødvendig for å kunne inngå en kontrakt der den registrerte personen er en part, eller for på forespørsel fra den registrerte personen å kunne treffe tiltak før inngåelse av en kontrakt, og for å overholde våre juridiske forpliktelser som kredittytere, inkludert reglene i kredittavtaleloven. For visse behandlinger har Keyhole en berettiget interesse som kan overstige leietakerens behov for personvern. For eksempel kan Keyhole ha en berettiget interesse av å utvikle og selge produkter og tjenester, sende ut informasjon til leietaker, tilby tjenester gjennom samarbeidspartnere.

 

MARKEDSFØRING

Vi behandler personopplysninger som navn, tittel, e-postadresse og telefonnummer for å kunne markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Når vi retter direkte markedsføring mot deg, skjer dette via telefon, e-post eller vår nettside. Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring fra oss, eller hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dine personopplysninger til dette formålet, kan du melde deg av dette via din pålogging på vår nettside eller gi oss beskjed ved å sende en e-post til info@usekeyhole.com.

 

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med databehandlingen. Dine personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for det formålet de ble samlet inn for.

 

HVEM OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Dine personopplysninger vil bare bli overført i den grad det er relevant for å oppnå formålet med databehandlingen. Dine personopplysninger kan bli overført til og brukt av Keyholes eventuelle fremtidige kontorer innenfor EU/EØS. Keyhole bruker databehandlere til å håndtere visse oppgaver, som drift og støtte for vårt IT-miljø, arkivering og utsendelse av informasjon via e-post. Dette betyr at disse databehandlerne også kan få tilgang til personopplysninger om deg som registrert person. Databehandlerne kan imidlertid ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn de formålene vi angir.

Keyhole har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere. Databehandleravtalen regulerer i hvilken grad de kan behandle dine personopplysninger.

Noen av Keyholes databehandlere kan ha deler av sin virksomhet i land utenfor Danmark eller EU/EØS («tredjeland»). Hvis vi overfører dine personopplysninger til en databehandler i et tredjeland, tar vi de nødvendige sikkerhetstiltakene og sikrer at de overførte personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Vi inngår avtaler med våre databehandlere som inneholder klausuler godkjent av Europakommisjonen angående beskyttelse av personopplysninger, for å sikre at de oppfyller det nødvendige nivået av personvern. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte videreformidle personopplysninger utenfor vilkårene i denne personvernpolitikken, med mindre vi er rettslig forpliktet til å gjøre det.

 

DINE RETTIGHETER

Som registrert har du visse rettigheter. Disse inkluderer:
- Rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg. Du kan be om skriftlig dokumentasjon på de personopplysningene Keyhole behandler og hvordan de brukes i vår virksomhet ved å kontakte oss.

- Rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og til å kreve at vi retter, begrenser eller sletter personopplysninger i samsvar med personvernforordningen.

- Rett til å få korrigert eller slettet feilaktige opplysninger. Vi ønsker naturligvis ikke å behandle feilaktige opplysninger, så du kan kontakte oss hvis du oppdager feil.

- Rett til dataportabilitet. I visse tilfeller har du også rett til å be om at de opplysningene du har gitt oss, overføres til en annen ansvarlig part. Slike henvendelser ber vi deg sende skriftlig til Keyhole på info@usekeyhole.com.

- Rett til å klage. Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med personvernforordningen, har du rett til å klage til den relevante datatilsynsmyndigheten, som i Danmark er Datatilsynet.

- Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Når personopplysninger brukes til direkte markedsføring, har du rett til å protestere mot behandlingen. Slike protester kan du sende skriftlig til Keyhole på info@usekeyhole.com.

 

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Keyhole bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Informasjonskapsler brukes til visse funksjoner som forbedrer nettsiden vår for brukeren, eller gir oss statistikk om bruken av nettsiden vår. Ditt samtykke kreves før vi kan bruke informasjonskapslene dine til statistikk. Du gir ditt samtykke ved å trykke på "Aksepter informasjonskapsler".

Alle som besøker en nettside, må informeres om hva informasjonskapsler brukes til. Brukeren skal tilbys muligheten til å gi samtykke til at informasjonskapsler brukes til å lagre eller hente data, for eksempel på en mobiltelefon eller datamaskin. De fleste nettlesere gir deg muligheten til å blokkere informasjonskapsler.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål om innholdet i denne personvernpolitikken eller ønsker å sende inn noen av de ovennevnte forespørslene, vennligst kontakt oss: Keyhole ApS CVR: 40 32 03 77 - info@usekeyhole.com.

 

ANSVARSBEGRENSNING 

Denne personvernerklæringen er automatisk oversatt for bekvemmelighet. Den opprinnelige erklæringen på dansk er den autoritative versjonen. I tilfelle av uoverensstemmelser eller inkonsistenser mellom den oversatte versjonen og den opprinnelige danske versjonen, skal den danske versjonen ha forrang.