PRIVATLIVSPOLITIK

DATABESKYTTELSESPOLITIK/PERSONDATAPOLITIK

Opdateret senest 26. august 2019
Keyhole er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Keyhole bestemmer formålet med og metoderne for databehandlingen. Respekt for dine personoplysninger er yderst vigtigt for Keyhole. Vi har derfor truffet foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger bliver behandlet på en ansvarlig og sikker måde. Al databehandling i Keyhole sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

DEFINITIONER

Persondata (personoplysninger) er information, som direkte og / eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Registreret person betyder en identificerbar fysisk person, som kan identificeres, direkte og / eller indirekte, ved hjælp af navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata etc.

Databehandling inkluderer enhver aktivitet, som omfatter behandling af personoplysninger, f.eks. indhentning, registrering og opbevaring.

Dataansvarlig betyder den virksomhed, som bestemmer formålet med og metoderne for behandling af personoplysninger, og som har det ultimative ansvar for overholdelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven der omfatter den behandling af personoplysninger, der udøves.

Databehandler betyder den, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

PERSONOPLYSNINGER OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM

Keyhole behandler kun personoplysninger, som er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig vores produkter og ydelser. Hvilke personoplysninger, vi indhenter, afhænger af, hvilken relation du har til Keyhole. Indsamlingen kan inkludere navn, titel, adresse, betalingsoplysninger, telefonnummer, e-mailadresse og kredithistorik. Vi indhenter derfor kun de personoplysninger, der er nødvendige for vi kan levere en service til dig.

Er du lejer, så indsamler Keyhole oplysninger fra dig og diverse registre i forbindelse med kreditvurderingen. Du angiver en række personoplysninger ved anmodningen om en garanti. Vi indhenter derefter oplysninger fra CPR-registeret, samt debitorregistret. Disse oplysninger er nødvendige for at vi lever op til vores forpligtelser efter kreditaftaleloven.

Er du udlejer, så indsamler Keyhole oplysninger fra dig. De oplysninger der vil blive indhentet fra dig som udlejer, fremgår af den kontrakt du udfærdiger i samarbejde med os. Dvs. Navn, adresse og kontooplysninger.Vi indsamler og bruger også din IP-adresse til at undersøge, hvordan du bruger vores hjemmeside, se nærmere i afsnittet om cookies.

HVAD ANVENDER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

Keyhole behandler dine personoplysninger for (i) at kunne indgå en kontrakt, hvor du er en part, (ii) at kunne efterleve kontraktmæssige forpligtelser over for dig som beneficiant, og (iii) for at kunne fremsende information og direkte markedsføring pr. e-mail eller på anden måde (se også afsnit om markedsføring).  For at behandle personoplysninger til ovennævnte formål skal vi have retsgrundlag for hver databehandlingsaktivitet. Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag: At databehandlingen er nødvendigfor at kunne indgå en kontrakt, hvor den registrerede person er part, eller for på anmodning fra den registreredeperson at kunne træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, og for at overholde vores retlige forpligtelser somkreditudbydere, herunder reglerne i kreditaftaleloven.

MARKEDSFØRING

Vi behandler personoplysninger, så som navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer for at kunne markedsføre vores produkter og serviceydelser direkte til dig. Når vi retter direkte markedsføring til dig, sker dette via telefon, e-mail eller vores hjemmeside. Skulle du ikke ønske at modtage direkte markedsføring fra os eller ikke ønsker, at vi anvender dine personoplysninger til dette formål, kan du framelde dig dette via dit login på vores hjemmeside, eller meddele os dette ved at skrive til info@usekeyhole.com.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger vil alene blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med databehandlingen. Dine personoplysninger vil blive slettet eller gjort anonyme, når de ikke længere er relevante for det formål, de blev indhentet til.

 

TIL HVEM OVERFØRER VI PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger vil kun blive overført i det omfang, det er relevant for at opnå formålet med databehandlingen. Dine personoplysninger kan blive overført til og anvendt af Keyholes eventuelle fremtidige kontorer beliggende indenfor EU/EEA. Keyhole anvender databehandlere til at håndtere visse opgaver, så som drift og support af vores IT-miljø, arkivering og fremsendelse af information pr. e-mail. Det betyder, at disse databehandlere også kan få adgang til personoplysninger om dig som en registreret person. Databehandlerne må dog ikke behandle dine personoplysninger til andre formål, end de formål, som vi angiver.

Keyhole har indgået databehandler aftaler med vores databehandlere. Databehandleraftalen regulerer i hvilket omfang de må behandle dine personoplysninger.

Nogle af Keyholes databehandlere kan have dele af deres aktiviteter i lande udenfor Danmark eller EU/EEA (”tredjeland”). Såfremt vi overfører dine personoplysninger til en databehandler i et tredjeland, træffer vi de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de overførte personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi indgår aftaler med vores databehandlere, som indeholder klausuler, godkendt af Europakommissionen, vedrørende beskyttelse af personoplysninger, for at sikre, at de opfylder det påkrævede niveau af persondatabeskyttelse.Vi vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde videregive personoplysninger ud over vilkårene i denne persondatapolitik, med mindre vi er juridisk forpligtet til at gøre dette.

 

DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder. Disse er følgende:

- Ret til indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.  Ved at kontakte os kan du anmode om skriftlig dokumentation for de personoplysninger, som Keyhole behandler, og om hvorledes disse bliver brugt i vores virksomhed.

- Ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af personoplysningerDu er også berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt at forlange, at vi retter, begrænser eller sletter personoplysninger i overensstemmelse med, hvad der er angivet i persondataforordningen.

- Ret til at vi korrigerer eller sletter ukorrekte oplysninger Vi ønsker naturligvis ikke at behandle ukorrekte oplysninger, derfor er du velkommen til at kontakte os, hvis dette skulle være dit indtryk.

- Ret til dataportabilitet I visse tilfælde er du også berettiget til at anmode om, at de oplysninger du har givet os bliver flyttet til en anden dataansvarlig. Sådanne anmodninger beder vi dig indsende skriftligt til Keyhole på info@usekeyhole.com.

- Ret til at klage Såfremt du mener, at behandlingen af dine personoplysninger foretages i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet.

- Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring Når personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Sådanne indsigelser beder vi dig indsende skriftlig til Keyhole på info@usekeyhole.com.

 

COOKIES

Keyhole anvender Cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til visse funktioner, som forbedrer vores hjemmeside for brugeren, eller giver os statistikker om brugen af vores hjemmeside. Det kræver dit samtykke før at vi kan bruge dine cookies til statistikker. Du giver dit samtykke ved at trykke på Accepter Cookies.

Alle, som besøger en hjemmeside, skal informeres om, hvad cookies bliver brugt til. Brugeren skal tilbydes mulighed for at meddele samtykke til, at cookies anvendes til at gemme eller hente data f.eks. på en mobiltelefon eller computer. De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at blokere cookies.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Såfremt du har spørgsmål vedrørende indholdet i denne persondatapolitik, eller ønsker at indsende nogen af ovennævnte anmodninger, bedes du kontakte os: Keyhole ApS CVR: 40 32 03 77 - info@usekeyhole.com