FAQ - Utleiere

HVORDAN FUNGERER KEYHOLE DEPOSIT?

Keyhole er et alternativ til den klassiske innbetalingen av et depositum til en sikkerhetskonto.

Garantien sikrer deg som utleier hvis leieren skulle komme i den uheldige situasjonen å ikke kunne betale sine forpliktelser når han eller hun flytter. Så det fungerer på akkurat samme måte som sikkerheten ved et tradisjonelt depositum gjør.

Med Keyhole kan du oppnå maksimal sikkerhet med totalt 6 måneders leie som garanti, uten å stille leierne overfor krav om kapital. Dette gjør leieforholdet mer attraktivt på markedet, og reduserer dermed også risikoen for at utleieboligen blir stående tom.

HVA KOSTER DET FOR UTLEIER Å TILBY KEYHOLE DEPOSIT?

Keyholes tjenester er gratis for deg som utleier.

Du trenger bare å registrere leilighetene dine på vår portal. Etter det kan du enkelt administrere garantiene dine og ikke minst slutte å håndtere depositumer.

HVA KOSTER DET SOM LEIER?

Prisen på garantien avhenger av størrelsen på depositumet.

Standarden er en 3-års garanti som dekkeren 3-års leiekontrakt. For dette trenger leier bare å betale 14 % av depositumet i premie. Da sikrer vi deg som utleier de neste 3 årene (Kontakt oss hvis du har spesielle krav eller forespørsler).

HVA DEKKER GARANTIEN?

Garantien dekker det samme som det tradisjonelle kontant depositumet etter norsk lov.

HVOR LENGE DEKKER GARANTIEN?

Garantien utstedt til deg som utleier er uoppsigelig og eksisterer som standard i 3 år etter standard 3-års leiekontrakt.

ER DET MULIGT Å FORLENGE GARANTIPERIODEN?

Garantiens levetid er 3 år. Men hvis du har en god leietaker som ønsker å bli lenger, er det to alternativer:
1. Det er mulig for leietaker å forlenge garantiperioden med inntil 6 måneder.
2. Eller de kan selvsagt lage en ny garanti for ytterligere 3 år.

NÅR UTBETALES KRAVET AF KEYHOLE?

Først må du sende regningen for utflytting til leieren, gjøre en avtale og prøve å kreve inn pengene.

Hvis leier unnlater å betale regningen for utflytting, kan du sende kravet til Keyhole. Men bare hvis regningen for utflytting er signert og godkjent av leier eller den har vært gjennom en rettsavgjørelse.

Når kravet er mottatt, betaler vi pengene direkte til deg, vanligvis innen 10 dager (beløpet kan ikke overstige garantisummen). Vi innkrever deretter beløpet fra leieren.

ER KEYHOLE ET FORSIKRINGSSELSKAP?

Nei, Keyhole er ikke et forsikringsselskap. Men vi har inngått et samarbeid med et solid, etablert forsikringsselskap, Nordic Guarantee.

Nordic Guarantee er en ledende ekspert på garantier i Norden. Så langt opererer de i Sverige, Danmark, Finland og ikke minst Norge.

Keyhole er registrert som en forsikringsagent under tilsyn av det danske finanstilsynet. Det betyr at vi kan utstede garantier for depositumer gjennom vår spesialtilpassede egenutviklede digitale plattform.

HVA SKJER HVIS KEYHOLE IKKE EKSISTERER LENGER?

Skulle det utenkelige skje, at Keyhole slutter å eksistere (det skjer selvfølgelig ikke), har det ingen innvirkning på sikkerheten som stilles til utleier eller leietaker. 

Garantien er teknisk utstedt av vår finansielle partner, så sikkerheten vil fortsette for deg så lenge garantien varer.

VIL DU TILBY KEYHOLE TIL DINE LEIERE?

Du er mer enn velkommen til å kontakte oss for en prat om dine fordeler ved å inngå et samarbeid med Keyholes tjenester.

Du kan bestille et møte her.

Du kan lese mer om partnerskap med Keyhole her.