FAQ - For utleiere

HVORDAN FUNGERER KEYHOLE DEPOSIT?

Keyhole er et alternativ til å sette inn et klassisk depositum på en sikkerhetskonto.

Garantien sikrer deg som utleier hvis leietakeren ikke kan betale forpliktelsene sine ved fraflytting, akkurat som et tradisjonelt depositum.

Med Keyhole kan du sikre deg med opptil 6 måneders leie som garanti, uten å kreve kapital fra leietakeren. Dette gjør leieforholdet mer attraktivt på markedet og reduserer risikoen for tomme utleieboliger.

HVA KOSTER DET FOR UTLEIER?

Keyholes tjenester er kostnadsfrie for utleiere.

Du trenger bare å registrere leilighetene dine på vår portal. Deretter kan du enkelt administrere garantiene dine og slippe å håndtere depositumer.

HVA KOSTER DET FOR LEIETAKER?

Prisen på garantien avhenger av størrelsen på depositumet.

Standarden er en 3-års garanti som dekker en 3-års leiekontrakt. For dette trenger leietakeren bare å betale 14 % av depositumet i premie. Dette sikrer utleieren de neste 3 årene. (Kontakt oss hvis du har spesielle krav eller forespørsler).

HVA DEKKER GARANTIEN?

Garantien dekker det samme som det tradisjonelle kontant depositumet etter norsk lov.

HVOR LENGE DEKKER GARANTIEN?

Garantien utstedt til utleieren er uoppsigelig og gjelder som standard i 3 år etter en vanlig 3-års leiekontrakt.

KAN GARANTIPERIODEN FORLENGES?

Garantien varer i 3 år. Hvis leietakeren ønsker å forlenge, kan de velge mellom to alternativer:

1. Forlenge garantien med inntil 6 måneder.
2. Opprette en ny 3-års garanti.

NÅR UTBETALES KRAVET AF KEYHOLE?

Først sender du eventuell utflytningsregningen til leietakeren, lag en avtale og få inn pengene.

Hvis leieren ikke betaler utflytningsregningen, kan du sende kravet til Keyhole. Kravet må være signert og godkjent av leieren, eller at den har vært gjennom en rettsavgjørelse.

Når vi mottar kravet, betaler vi deg direkte, vanligvis innen 10 dager (beløpet kan ikke overstige garantibeløpet). Deretter krever vi beløpet inn fra leietaker.

ER KEYHOLE ET FORSIKRINGSSELSKAP?

Nei, Keyhole er ikke et forsikringsselskap, men vi samarbeider med Nordic Guarantee, et solid og anerkjent forsikringsselskap.

Nordic Guarantee er ledende innen garantier i Norden, med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og spesielt i Norge.

Keyhole er registrert som en forsikringsagent under tilsyn av det danske finanstilsynet. Det betyr at vi kan utstede depositumsgarantier gjennom vår spesialtilpassede digitale plattform.

HVA SKJER HVIS KEYHOLE SLUTTER Å EKSISTERE?

Hvis det utenkelige skulle skje, og Keyhole slutter å eksistere (selv om det selvfølgelig ikke vil skje), vil det ikke påvirke sikkerheten som er gitt til utleier eller leietaker.

Garantien er teknisk utstedt av vår finansielle partner, Nordic Guarantee. Derfor vil sikkerheten fortsatt gjelde for deg så lenge garantien varer.

VIL DU TILBY KEYHOLE TIL DINE LEIETAKERE?

Du er velkommen til å kontakte oss for å diskutere fordelene ved å samarbeide med Keyholes tjenester.

Bestill et møte her.

Les mer om partnerskap med Keyhole her